เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger มีกี่แบบ อะไรบ้าง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตที่สูงมาก ทั้งภาครัฐยังสนับสนุนมาตรการทางภาษีต่างๆ เพื่อให้คนไทยหันมาใช้รถไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หากคุณกำลังมองหาเครื่องชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า EV Charger เพื่อใช้เองในบ้าน หรือใช้ในการประกอบธุรกิจ คุณจำเป็นที่ต้องเข้าใจการใช้งานของเครื่องชาร์จแต่ละประเภท เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง โดยเครื่องชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ โดยแบ่งตามกำลังไฟฟ้าและความเร็วของการชาร์จ หัวข้อนี้เราจะพูดถึงเฉพาะตัวเครื่องชาร์จเท่านั้น ไม่นับรวมสายชาร์จ ซึ่งก็จะแบ่งได้อีกหลายประเภทเช่นกัน เครื่องชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ มีดังนี้

Rapid Chargers

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟขนาดประมาณ 50kW เป็นเครื่องชาร์จที่ชาร์จได้เร็วที่สุด สามาถชาร์จได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 20 นาที เมื่อครบ 80 เปอร์เซ็นต์กำลังไฟจะถูกลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ซึ่งเครื่องชาร์จแบบนี้เหมาะกับใช้ในทางธุรกิจสถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station ที่ผู้ใช้บริการต้องการเดินทางแบบเร่งด่วน

Fast Chargers

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟขนาด 7kW-22kW เหมาะสำหรับใช้ในที่จอดรถของร้านค้า ศูนย์นันทนาการ และร้านค้าปลีกต่างๆ ที่คุณมักจะต้องจอดรถเป็นเวลานานมากว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยที่เครื่องชาร์จขนาด 7kW จะใช้เวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมงต่อครั้ง และขนาด 22kW จะใช้เวลาในการชาร์จเพียง 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง

Slow Chargers

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟขนาด 3kW-6kW เหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรืออาคารทั่วไป เนื่องจากต้องใช้เวลานาน 8-12 ชั่วโมงในการชารจ์ หรืออาจจะต้องชารจ์ทิ้งไว้ทั่งคืนเพื่อให้มีประจุเต็มนั่นเอง ถึงแม้จะใช้เวลาในการชาร์จยาวนาน แต่ก็มีความปลอดภัยกว่าเครื่องชาร์จแบบเร็ว ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้ของแบตเตอรี่อีกด้วย